29 kwiecień 2021

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki pod firmą President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-712 ul. Bluszczańska 76 PAW.6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000865847, NIP: 5213840494, REGON: 381351106, o kapitale zakładowym…
02 kwiecień 2021

Trzecie wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd Spółki pod firmą President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-712 ul. Bluszczańska 76 PAW.6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000865847, NIP: 5213840494, REGON: 381351106, o kapitale zakładowym…
17 luty 2021

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd Spółki pod firmą President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-712 ul. Bluszczańska 76 PAW.6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000865847, NIP: 5213840494, REGON: 381351106, o kapitale zakładowym…
18 styczeń 2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 5 lutego 2021 roku, godz.…

Zarząd Spółki pod firmą President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000865847, NIP: 5213840494, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł, opłaconym w całości…
04 styczeń 2021

Styczniowe aktualności 2021

Dnia 4 stycznia 2021 opublikowany został film z aktualnościami spółki. Omówione w nim zostały ostatnie wydarzenia takie jak premiera prologu gry I Am Your President, przekształcenie spółki w spółkę akcyjną oraz podane zostały dane dotyczące aktualnej wishlisty naszych gier.  Film dostępny jest na platformie YouTube, obejrzeć go można również w…